Wymagania egzaminacyjne dzieci

Wymagania egzaminacyjne Polskiej Grupy Aikido
DZIECI

Dyplom Akademii Aikido – Minimum 20 godzin i 6 miesięcy treningu) – WIEK 5 LAT

Seiza (japoński sposób siedzenia)
Hidari Hanmi (pozycja lewa)
Migi Hanmi (pozycja prawa)
Koho Tento Undo (z pozycji siedzącej i klęczącej)
Mae Ukemi (z pozycji siedzącej)
Ushiro Ukemi (z pozycji siedzącej)

14 kyu – Minimum 20 dni treningowych od rozpoczęcia zajęć

Seiza (japoński sposób siedzenia)
Hidari Hanmi (pozycja lewa)
Migi Hanmi (pozycja prawa)
Koho Tento Undo (z pozycji siedzącej i klęczącej)
Mae Ukemi (z pozycji siedzącej)
Ushiro Ukemi (z pozycji siedzącej)
Chudan Tsuki (prawa, lewa)
1. Ai Hanmi katate dori kiri otoshi
2. Ai Hanmi katate dori ikkyo omote
3. Suwari waza Ryote dori kokyu ho

13 kyu – Minimum 20 dni treningowych od ostatniego egzaminu

Koho Tento Undo (z pozycji stojącej)
Mae Ukemi (z pozycji klęczącej)
Ushiro Ukemi z pozycji klęczącej
Shomen uchi (prawa, lewa)
4. Ai Hanmi katate dori ikkyo ura
5. Ai Hanmi katate dori kokyu nage z prowadzeniem
6. Ryo katadori kokyu nage

12 kyu – Minimum 25 dni treningowych od ostatniego egzaminu

Mae Ukemi (z pozycji stojącej)
Ushiro Ukemi (z pozycji stojącej)
Tenkan Undo (prawa, lewa)
7. Shomen uchi ikkyo (omote/ura)
8. Chudan tsuki kiri otoshi
9. Katate dori uchi kaiten nage omote

11 kyu – Minimum 25 dni treningowych od ostatniego egzaminu

Yokomenuchi (prawa, lewa)
10. Katate dori uchi kaiten nage ura
11. Katate dori irimi nage
12. Shomen uchi kokyu nage (z prowadzeniem)
13. Shomen uchi irimi nage

10 kyu – Wiek: minimum 8 lat, minimum 25 dni treningowych od ostatniego egzaminu lub rozpoczęcia zajęć

Wszystkie wymagania od 14 kyu +
Irimi Tenkan Undo (prawa, lewa)
14. Ai Hanmi katate dori kokyu nage (z kontrolą głowy)
15. Ai Hanmi katate dori kotegaeshi omote
16. Katate dori sumi otoshi

9 kyu – Minimum 25 dni treningowych od ostatniego egzaminu

17. Ai Hanmi katate dori ude kime nage (omote/ura)
18. Katate dori kokyu nage (2 wersje)
19. Shomen uchi soto kaiten nage (omote /ura)
20. Suwari waza:
Ai Hanmi katate dori ikkyo (omote /ura)

8 kyu – Minimum 25 dni treningowych od ostatniego egzaminu

Yoko Ukemi (prawa/lewa)
Maegeri
21. Ai Hanmi katate dori shiho nage z kontrolą głowy (omote/ura)
22. Kata dori ikkyo (omote/ura)
23. Ushiro dori kokyu nage
24. Shomen uchi uchi kaiten nage (omote/ura)
25. Suwari waza: Ryo Kata dori ikkyo (omote/ura)

7 kyu – Minimum 30 dni treningowych od ostatniego egzaminu

Tobi Ukemi (prawa/lewa)
26. Maegeri kiri otoshi
27. Katate dori ikkyo (omote/ura)
28. Katate dori ude kime nage (omote/ura)
29. Katate dori kote gaeshi (ura)
30. Ushiro Ryote dori ikkyo (omote/ura)
31. Ushiro Ryokata dori kokyu nage
32. Chudan tsuki soto kaiten nage (omote/ura)
33. Suwari waza: Shomen uchi ikkyo (omote/ura)
34. Hanmi Hanndachi Waza: Katate dori uchi kaiten nage (omote/ura)

6 kyu – Minimum 30 dni treningowych od ostatniego egzaminu

35. Ai Hanmi katate dori nikyo (omote/ura)
36. Maegeri kokyu nage
37. Katate dori sokumen Irimi nage
38. Katate dori aiki otoshi
39. Chudan tsuki kote gaeshi
40. Katate Ryote dori ikkyo (omote/ura)
41. Ushiro Ryokata dori sokumen irimi nage
42. Suwari waza: Katate dori irimi nage
43. Hanmi Hanndachi Waza: Katate dori soto kaiten nage (omote/ura)

5 kyu – Minimum 30 dni treningowych od ostatniego egzaminu

44. Shomen uchi nikyo (omote/ura)
45. Shomen uchi kote gaeshi
46. Katate dori nikyo (omote/ura)
47. Katate dori sankyo (omote/ura)
48. Katate dori yonkyo (omote/ura)
49. Kata dori nikyo (omote/ura)
50. Kata dori sankyo (omote/ura)
51. Kata dori yonkyo (omote/ura)
52. Suwari waza: Shomen uchi nikyo (omote/ura)
53. Suwari waza: Shomen uchi sankyo (omote/ura)
54. Suwari waza: Shomen uchi yonkyo (omote/ura)
55. Hanmi Handachi Waza: Katate dori nikyo (omote/ura)
56. Hanmi Handachi Waza: Katate dori shiho nage
57. Kamae z Bokken
58. Ken suburi (1-3)

OD 4 KYU ZGODNIE Z WYMAGANIAMI DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Do pobrania wersja PDF wymagań egzaminacyjnych dla dzieci.