Wymagania egzaminacyjne młodzież i dorośli

Wymagania egzaminacyjne Polskiej Grupy Aikido
Młodzież (15+) i Dorośli (7 kyu – 1 kyu)

7 kyu – Minimum 20 dni treningowych od rozpoczęcia zajęć

Seiza (japoński sposób siedzenia)
Hidari Hanmi / Migi Hanmi (pozycja lewa/ pozycja prawa)
Koho Tento Undo
Mae Ukemi
Ushiro Ukemi
Tenkan undo (prawa, lewa)
Irimi tenkan undo (prawa, lewa)
Chudan Tsuki (prawa, lewa)
Shomen uchi (prawa, lewa)
Yokomen uchi (prawa, lewa)
1. Ai Hanmi katate dori ikkyo
2. Ai Hanmi katate dori kokyu nage
3. Ai Hanmi katate dori kotegaeshi
4. Katate dori ikkyo
5. Shomen uchi ikkyo
6. Suwari waza Ryote dori kokyu ho

6 kyu – Minimum 30 dni treningowych od ostatniego egzaminu

Tobi Ukemi (prawa, lewa)
Maegeri (prawa, lewa)
Yoko Ukemi (prawa, lewa)
7. Katate dori Uchi kaiten nage (omote /ura)
8. Shomen uchi kokyu nage
9. Ai Hanmi katate dori nikyo (omote /ura)
10. Ai Hanmi katate dori ude kime nage (omote /ura)
11. Kata dori ikkyo (omote /ura)
12. Ushiro dori kokyu nage
13. Suwari waza: Ai Hanmi katate dori ikkyo (omote /ura)

5 kyu – Minimum 30 dni treningowych

14. Ai Hanmi katate dori shiho nage (omote /ura)
15. Katate dori shiho nage (omote /ura)
16. Shomen uchi nikyo (omote /ura)
17. Shomen uchi kote gaeshi
18. Shomen uchi uchi kaiten nage (omote /ura)
19. Katate dori nikyo (omote /ura)
20. Katate dori ude kime nage (omote /ura)
21. Katate dori kote gaeshi (omote /ura)
22. Ushiro Ryokata dori kokyu nage
23. Suwari waza: Shomen uchi ikkyo (omote /ura)
24. Suwari waza: Shomen uchi nikyo (omote /ura)
25. Kamae z Bokken
26. Ken suburi (1-3)

4 kyu – Minimum 40 dni treningowych

27. Shomen uchi sankyo (omote /ura)
28. Shomen uchi irimi nage
29. Katate dori kaiten nage uchi/soto (omote /ura)
30. Katate dori irimi nage
31. Katate dori sumi otoshi
32. Katate dori sankyo (omote /ura)
33. Katate dori yonkyo (omote /ura)
34. Katate dori Sokumen irimi nage
35. Yokomen uchi ikkyo (omote /ura)
36. Yokomen uchi nikyo (omote /ura)
37. Yokomen uchi sankyo (omote /ura)
38. Yokomen uchi shiho nage (omote /ura)
39. Yokomen uchi ude kime nage (omote /ura)
40.Chudantsuki kotegaeshi
41. Suwari waza: Ai Hanmi katate dori irimi nage
42. Suwari waza: Katate dori ikkyo
43. Suwari waza: Katate dori nikyo
44. Suwari waza: Katate dori irimi nage
45. Suwari waza: Katate dori kote gaeshi
46. Ken suburi (1-7)
47. jo-no-bu (1-5)

3 kyu – Minimum 50 dni treningowych od ostatniego egzaminu, uczestnictwo w minimum jednym seminarium Aikido po zdobyciu 4 kyu

48. Shomen uchi gokyo (omote /ura)
49. Shomen uchi shiho nage (omote /ura)
50. Katate dori koshi nage
51. Katate dori kokyu nage (3)
52. Kata dori nikyo (omote /ura)
53. Kata dori sankyo (omote /ura)
54. Kata dori yonkyo (omote /ura)
55. Ryote dori ikkyo (omote /ura)
56. Ryote dori shiho nage (omote /ura)
57. Ryote dori irimi nage
58. Ryote dori tenchi nage (omote /ura)
59. Ryote dori kote gaeshi
60. Ushiro Ryote dori ikkyo (omote /ura)
61. Ushiro Ryote dori nikyo (omote /ura)
62. Ushiro Ryote dori shiho nage (omote /ura)
63. Suwari waza: Shomen uchi sankyo (omote /ura)
64. Suwari waza: Shomen uchi yonkyo (omote /ura)
65. Hanmi Handachi Waza: Ryote dori shiho nage (omote /ura)
66. Jo-no-bu(1-10)
67. Jo kata 13

2 kyu – Minimum 50 dni treningowych od ostatniego egzaminu, uczestnictwo w minimum jednym seminarium Aikido po zdobyciu 3 kyu

68. Ashi Sabaki (prawa/lewa)
69. Kata dori menuuchi ikkyo (omote /ura)
70. Kata dori menuuchi nikkyo (omote /ura)
71. Kata dori menuuchi sankyo (omote /ura)
72. Shomen uchi yonkyo (omote /ura)
73. Yokomen uchi yonkyo (omote /ura)
74. Yokomen uchi gokyo (omote /ura)
75. Jodan tsuki ikkyo (omote /ura)
76. Jodan tsuki nikyo (omote /ura)
77. Jodan tsuki sankyo (omote /ura)
78. Ushiro Ryote dori irimi nage
79. Ushiro Ryote dori kote gaeshi
80. Ushiro Ryote dori sokumen irimi nage
81. Suwari waza: Kata dori ikkyo (omote /ura)
82. Suwari waza: Kata dori nikyo (omote /ura)
83. Suwari waza: Shomen uchi gokyo (omote /ura)
84. Suwari waza: Shomen uchi irimi nage
85. Suwari waza: Shomen uchi kote gaeshi
86. Suwari waza: Kata dori sankyo (omote /ura)
87. Hanmi Handachi Waza: Katate dori nikyo (omote /ura)
88. Hanmi Hanndachi Waza: Katate dori uchi kaiten nage (omote /ura)
89. Ken awase (1-7)
90. jo-no-bu (1-20)

1 kyu – Minimum 60 dni treningowych od ostatniego egzaminu, uczestnictwo w minimum jednym seminarium Aikido z shihanem i jednym seminarium aikido z członkiem Rady Technicznej PGA po zdobyciu 2 kyu

91. Kata dori menuuchi shiho nage (omote /ura)
92. Kata dori menuuchi irimi nage (omote /ura)
93. Kata dori menuuchi kote gaeshi (omote /ura)
94. Yokomen uchi irimi nage
95. Yokomen uchi kote gaeshi
96. Ushiro ryote dori juji nage
97. Ushiro Ryo kata dori ikkyo (omote /ura)
98. Ushiro Ryo kata dori nikyo (omote /ura)
99. Ushiro Ryo kata dori sankyo (omote /ura)
100. Chudan tsuki ikkyo (omote /ura)
101. Chudan tsuki nikyo (omote /ura)
102. Chudan tsuki sankyo (omote /ura)
103. Chudan tsuki irimi nage (omote /ura)
104. Chudan tsuki shiho nage (omote /ura)
105. Jodan tsuki hiji kime osae (omote /ura)
106. Ushiro eri dori ikkyo (omote /ura)
107. Ushiro eri dori shiho nage (omote /ura)
108. Ushiro Katate dori kubishime shiho nage (omote /ura)
109. Suwari waza: Yokomen uchi ikkyo (omote /ura)
110. Suwari waza: Yokomen uchi nikyo (omote /ura)
111. Suwari waza: Yokomen uchi sankyo (omote /ura)
112. Hanmi Handachi Waza: Katate dori shiho nage (omote /ura)
113. Hanmi Handachi Waza: Shomen uchi ikkyo (omote /ura)
114. Jo awase (1-8)
115. Kata 13 jo awase
116. Jo kata 31

Do pobrania wersja PDF wymagań egzaminacyjnych dla młodzieży i dorosłych.